چگونگی خدمات داوطلبانه در انجمن یانا 

 
خدمات داوطلبانه در انجمن‌ها یکی از راههای عالی یادگیری هنر و حرفه های جدید ، خلق دوستی‌ها و کمک و حمایت از انجمن‌های محلی می باشد .
علاوه بر این شما می توانید از این طریق رزومه و چشم اندازهای شغلی آینده خود را تقویت نمایید .
 
راههای متعددی برای حمایت از سازمان یانا وجود دارد، ازجمله اهدای پول در هر حدی یا حمایت‌های تخصصی تا داوطلب شدن و بر پایی برنامه های جلب و جذب سرمایه از طریق برگزاری جشن و گردهمایی.
اگر شما مایل به شرکت در خدمات داوطلبانه با این انجمن الهام بخش خیریه می‌باشد، لطفا فرم خدمات داوطلبانه را در اینجا پر نمایید .
لطفا به گزینه های داوطلبی ما در ذیل توجه فرمایید : 
 
Image

شما می توانید از طرق زیر ما را یاری نمایید : 

• تدریس ورزشهای مختلف، بدن سازی، رقص، موسیقی، کارهای هنری دستی، کلاسهای آموزش زبان 
• کار با جوانان 
• کارهای تبلیغاتی و جلب و جذب سرمایه 
• کار مدیریت و سرمایه گذاری 
• عضو هیات مدیره شدن و شرکت در جلسات تصمیم گیری مربوط به اساسنامه و خط مشی انجمن یانا
 
در صورت داشتن سوالات بیشتر در مورد برنامه جلب و جذب سرمایه برای یانا ، لطفا ایمیلی به آدرس ما بفرستید .